THÔNG TIN LIÊN HỆ

    Đăng ký ngay khóa Đào Tạo và Trải Nghiệm máy bay phun thuốc, bạn sẽ làm chủ toàn bộ máy bay phun thuốc hiện đại nhất thế giới chỉ trong 2 ngày đào tạo và thực hành.